Chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (1956-2021), Học viện tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Học viện dành cho học sinh trung học phổ thông (THPT).