Bài giảng Công nghệ 12: Hệ thống điện quốc gia do Thạc sĩ Nguyễn Văn Đoàn biên soạn và thực hiện