Tài liệu ôn tập cho học sinh 3 khối

Gửi các thầy cô tài liệu ôn tập cho học sinh 3 khối

 

Khối 10: Tải tại đây

- Môn toán:

BÀI 3. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT.doc 

Bài2.Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.doc 

Chuyên đề tam thức bậc hai - Copy.docx

- Môn Văn: Hướng dẫn học tập môn Ngữ văn - nửa đầu học kì II năm học 2019-2020 - Tổ Văn.docx

- Môn Anh: LỚP 10 NEW.doc

- Môn Lý: VAT LY 10.docx

- Môn Hóa: 

HALOGEN - Bài luyện tập số 1.doc 

HALOGEN - Bài luyện tập số 2.doc 

HALOGEN - Bài luyện tập số 3.doc

 + OXI - LƯU HUỲNH - Bài luyện tập số 1.doc 

OXI - LƯU HUỲNH - Bài luyện tập số 2.doc 

OXI - LƯU HUỲNH - Bài luyện tập số 3.doc

Khối 11: Tải tại đây

- Môn toán: 

TOÁN 11 GIOI HAN.docx

HÀM SỐ LIÊN TỤC.docx

- Môn Văn:Hướng dẫn học tập môn Ngữ văn - nửa đầu học kì II năm học 2019-2020 - Tổ Văn.docx

- Môn Anh: ANH 11.doc

- Môn Lý: VẬT LÝ 11.doc

- Môn Hóa: HÓA 11.doc

- Môn sinh: SINH HỌC 11.doc

- Môn sử: LICH SU 11.doc

- Môn GDCD: GDCD 11.docx

Khối 12: Tải tại đây

- Môn toán:

3_Nguyen ham va Tich phan.doc; 

CHUYEN-DE-HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN NỘP - Copy.doc;

 + TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.docx

- Môn Văn: Hướng dẫn học tập môn Ngữ văn - nửa đầu học kì II năm học 2019-2020 - Tổ Văn.docx

- Môn Anh: LY THUYET VA BAI TAP ANH 12.doc

- Môn Lý: ÔN TẬP VẬT LÍ 12- CHƯƠNG 4+5.docx

- Môn Hóa: hoa hoc 12.docx

- Môn sinh: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 12.doc

- Môn sử: ôn tập LSVN 54-73.doc

Môn Địa: DIA LY 12.docx

- Môn GDCD:

 + gdcd 12 DE.docx ; 

 + GDCD 12.docx

Các thầy cô tải theo link google:

Khối 10: https://drive.google.com/open?id=1uL2Eimjz9jzcccrWydzpvMjjm207i9uQ

Khối 11: https://drive.google.com/open?id=1IjpcxJ-goS5JilX1MkkbDJNFaeGsMVeq

Khối 12: https://drive.google.com/open?id=1lG53orRU0oD0qQ05lnVLXvibRMigdqIt

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 145
Tháng 07 : 523
Năm 2022 : 33.154