Danh sách thành viên tổ Tự nhiên 1 STT Họ và tên Chuyên Môn Chức vụ Số điện Thoại 1 Đỗ Văn Thân Kĩ Thuật CN Hiệu trưởng 2 Phạm Thị Thu Hằng Vật lý tổ trưởng 3 Phạm Tuấn Long Vật ...