Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Gửi phụ huynh và các em học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT Lý Bôn năm học 2021-2022 số báo danh và phòng thi. Danh sách số báo danh, phòng thi kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 trường THPT Lý Bôn 01/01/1970